Eskild Hustvedt

Ymse

Fagorganisering

Programvare

  • pleiar.no - ei verktykasse for pleiepersonell som nettside og app. Laga for Fagforbundet sine medlemmar
  • TurnusLint - eit verkty laga for å forenkle tillitsvalde si gjennomgang av kalenderplanar
  • Migrenelogg - ein app for Android og iOS/iPhone som hjelp med å lage ei migrene- eller hodepinedagbok
  • Anna programvare (zerodogg.org)