Kontakt

E-post: e alfakrøll eskild.dev
Chat: Telegram, Messenger, XMPP/Jabber
Sosiale medier: Twitter, Facebook, GitLab, Pinboard

E-post kan krypterast med min GPG nøkkel. For meir informasjon sjå Keybase.io-profilen min.